Administratieve ontzorging

Administratie

Wij verzorgen de verplichte stukken voor het kantoor van de beroepsbeoefenaar met slechts enkele klikken
  • Het is een wettelijke verplichting.
  • De AWW documenten worden gecontroleerd door de toezichthoudende instelling bij kwaliteitstoetsingen
  • De beroepsbeoefenaars moeten een risicoanalyse hebben van het kantoor maar ook van elke klant
  • De beroepsbeoefenaars moeten een interne procedure voor de antiwitwaswetgeving hebben
  • De beroepsbeoefenaar moet een cliëntacceptatieprocedure hebben en volgen
  • De UBO van elke vennootschap moeten in kaart gebracht worden
  • De ID kaarten van elke klant of betrokken persoon (UBO, aandeelhouders, bestuurders, etc.) moeten bijgehouden worden
  • AMLCO automatiseert al het voorgaande en nog veel meer.

Administratietraject

Risicobepaling van het kantoor

Door een gerichte vragenlijst in te vullen maakt u in een minimum van tijd een risicoanalyse van uw kantoor, kan u aangeven welke sectoren u in principe niet bedient en produceert u voor uw kantoor een interne AWW-procedure. Deze zijn uiteraard voor alle medewerkers in uw kantoor zichtbaar en raadpleegbaar. Ook voor de éénmanskantoren is dit een absolute must. Wijzigingen in de kantoorprocedures kunnen hierdoor met een vingerknip worden aangebracht en gedocumenteerd.

Cliëntacceptatie

U maakt heel snel een nieuwe cliënt aan, waarvoor u dan in enkele klikken een risicoanalyse kan maken, waarna u beslist te aanvaarden of niet. Dan pas moet deze cliëntinformatie doorgaan naar uw beheersoftware of CRM pakket en niet andersom. Deze procedure kan door het systeem ook gedelegeerd worden naar medewerkers, waarna de AWW-verantwoordelijke nog kan nakijken en goedkeuren. Het systeem maakt voor u de nodige documenten aan, dewelke naar wens ook ineens digitaal ondertekend kunnen worden. Afhankelijk van het toegekende risicoprofiel zal de toepassing u automatisch berichten wanneer de risicoanalyse moet herhaald worden, nieuwe documenten worden ineens aangemaakt.

UBO’s, ID kaartenopvolging

De AMLCO toepassing laat u tevens toe de UBO’s bestuurders, aandeelhouders, … in kaart te brengen en tevens hun ID kaarten op te laden. Het systeem zal aan u of indien gewenst rechtstreeks aan de betrokken persoon een automatisch een bericht verzenden wanneer een ID kaart vervallen is. Op deze manier blijft u permanent in orde met de identificatieplicht.

Rapportering

Maakt u het verplichte jaarlijkse verslag van de antiwitwasverantwoordelijke waarin wordt vermeld welke acties op het vlak van de AWW u in de loop van het jaar heeft genomen? Heeft u regelmatig (intern) verslag uitgebracht over de atypische verrichtingen die u vastgesteld heeft in cliëntendossiers? Heeft u meldingen gedaan aan de CFI, of had u daar niet het juiste formulier voor gevonden? De AMLCO toepassing zal u hierbij helpen: u krijgt jaarlijks automatisch een ontwerpverslag van de antiwitwasverantwoordelijke voorgesteld waarin alle in de toepassing geregistreerde zaken worden samengevat. Daarnaast kan u via de toepassing zeer makkelijk en snel een verslag voor een atypische verrichting opmaken en opslaan in dat cliëntendossier. Tot slot zal u ook een melding aan de CFI kunnen voorbereiden in de AMLCO toepassing. Dit alles blijft ook netjes gescheiden van uw gebruikelijke cliëntenfiches, zodat deze gevoelige informatie niet zomaar voor het grijpen ligt.

AMLCO automatisatietool

Steeds meer worden we overladen met werk en steeds minder vinden we de mensen om het werk uit te voeren. Het is dus zeer essentieel dat we tijd zoeken door overbodige taken niet meer uit te voeren en essentiële taken zo rendabel mogelijk te verrichten. Daarnaast blijft de overheid steeds meer verplichtingen opleggen aan de bedrijven en niet in het minst aan de economische cijferberoepen en andere aan de antiwitwaswetging onderworpen sectoren. Daarom vonden wij dat het dringend tijd werd deze beroepen en sectoren te helpen met een automatisatietool.

De tool is ontworpen door een team van specialisten, dewelke permanent blijven werken aan de verdere uitbouw van extra nuttige features. Zoals de wetgeving steeds wijzigt, blijft AMLCO verder werken aan de toepassing met maar één doel: u ONTZORGEN! Voortaan hoeft u dus niet meer wakker te liggen van de enorme lijst van taken waarvoor u keer op keer geen tijd kan maken.

AMLCO werkt samen met uw andere software!

De AMLCO toepassing is zeer open voor koppelingen met andere beheer- en CRM-software, zodat u de informatie niet telkens opnieuw moet ingeven in deze softwarepakketten. U behoudt daardoor het perfecte overzicht in uw gebruikelijke software, waarbij de AMLCO-toepassing uw expert in AWW blijft en die u en uw medewerkers daarin dagelijks kan en zal bijstaan. Dit zowel op administratief vlak als op kennisvlak.