Antiwitwaswetgeving is

een noodzakelijke voorwaarde
voor een duurzame bedrijfsvoering

8 Tools voor een concreet, praktisch en effectief antiwitwasbeleid

Voor:
cijferberoepers
verzekeringssector
juridische sector

Jaarlijkse evaluatie

Opleiding

De antiwitwasopleiding kan door uw kantoorleden onbeperkt herhaald worden. Ook nieuwe leden, onbeperkt in aantal, kunnen onmiddellijk en zonder meerprijs de cursus volgen (fusies en overnames uitgezonderd).
(Voorbeeld hier)

AMLCO Case Challenge

Om de twee weken bieden we u een case aan waar vragen kunnen opgelost worden. Hierna zullen de antwoorden door een ervaren advocaat worden uitgelegd. 

Beantwoorden vragen

AMLCO biedt u eveneens de mogelijkheid uw praktische vragen te laten beantwoorden door onze specialisten voor 10 uur consult aan de prijs van 100 EUR (ex BTW) per uur.

Debat met witwasverantwoordelijken

Indien u daarin interesse betoont brengen wij de witwasverantwoordelijken van kantoren uit verschillende geografische gebieden samen om een debat te voeren rond de uitdagingen waar u voor staat (extra aanrekening).

Jaarlijkse "witwas" update

Naast deze van deze high level update zal uw kantoor ook nog toegang hebben tot onze jaarlijkse webinar update “witwas” met de laatste evoluties gebracht op het niveau van uw praktijk. 

High Level update

Uw witwasverantwoordelijke zal jaarlijks of sneller indien vereist een high level update krijgen van de recente evoluties over de compliance in het algemeen, en de witwaswetgeving in het bijzonder.

Webinar rond compliance verplichting

Er kan onder meer gedacht worden aan de implemantatie van de DAC 6 richtlijn. Een webinar dat inzicht geeft in de verplichtingen die daarmee gepaard gaan is mee opgenomen in het werkingsjaar 2023.

Wettelijke verplichtingen

Stroomlijn de wettelijke verplichtingen & zorg dat u in orde bent bij een kwaliteitstoetsing

Opleiding door professionals

Leid uw personeel op d.m.v. up-to-date opleiding door AWW professionals