Introductie

Opleiding

De antiwitwasopleiding kan door uw kantoorleden onbeperkt herhaald worden. Ook nieuwe leden, onbeperkt in aantal, kunnen onmiddellijk en zonder meerprijs de cursus volgen (fusies en overnames uitgezonderd).

Opleidingstraject

Communicatie

Opleiding is alleen effectief indien aan de cursisten wordt aangetoond wat het belang is voor henzelf en voor de onderneming. Leg uit waarom en wat het nut is en de productiviteit stijgt. Wij begeleiden u in deze communicatie.

Opleiding

Efficiënt voor de onderneming, comfortabel voor de cursist. Flexibel, gefaseerd, digitaal en met mogelijkheid op herhaling. Dat zijn essentiële elementen van moderne opleiding. Vanzelfsprekend voldoet onze e-learning hieraan.

Kennismanagement

Kenniscaptatie is het doel. Om dat te bereiken moet aanvullende kennis aangereikt worden en moeten aanvullende stimuli gegeven worden aan cursisten. Onze e-learning wordt aangevuld met een permanente cursus, updateberichten en newsflashes.

Rapportering

Progressie moet worden gemeten en doelen moeten bewezen worden. Met onze e-learning wordt naar de kennis van de cursist gepeild. Elke cursist krijgt automatisch individuele attesten per onderdeel, indien de vragenlijst na elke opleiding correct is ingevulde.

Opleiden
van de beroepsbeoefenaar
en werknemers in de
antiwitwaswetgeving


Het is een wettelijke verplichting.
Deze verplichting is onderworpen aan tuchtsancties en administratieve boetes.
Opleiding beschermt tegen civielrechtelijke en zelfs
strafrechtelijke aansprakelijkheid.
Het stimuleert ook de betrokkenheid en de
ondernemingscultuur, wat bij cliënteel niet
onopgemerkt voorbijgaat.
Het is de meest efficiënte preventie op
reputatieschade.