Opleidingen

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards

Opleiden
van de beroepsbeoefenaar
en werknemers in de 
antiwitwaswetgeving

  • Het is een wettelijke verplichting.
  • Deze verplichting is onderworpen aan tuchtsancties en administratieve boetes.
  • Opleiding beschermt tegen civielrechtelijke aansprakelijkheid en zelfs strafrechtelijke gehoudenheid.
  • Het stimuleert ook de betrokkenheid en de ondernemingscultuur, wat bij cliënteel niet onopgemerkt voorbijgaat.
  • Het is de meest efficiënte preventie van reputatieschade.

Opleidingstraject

Communicatie

Opleiding is geen op zich staand gegeven. Opleiding is alleen effectief indien aan de cursisten wordt aangetoond wat het belang is voor henzelf en voor de onderneming. Leg uit waarom en wat het nut is en de productiviteit stijgt. AMLCO begeleidt u in deze communicatie.

Opleiding

Efficiënt voor de onderneming, comfortabel voor de cursist. Flexibel, gefaseerd, digitaal en met mogelijkheid op herhaling, dit zijn essentiële elementen van moderne opleiding. Vanzelfsprekend voldoet de AMLCO e-learning hieraan.

Kennismanagement

Kenniscaptatie is het doel. Om dat te bereiken moet aanvullende kennis aangereikt worden en moeten aanvullende stimuli gegeven worden aan cursisten. De AMLCO e-learning wordt aangevuld met een permanente cursus, updateberichten en newsflashes.

Certificering

Progressie moet worden gemeten en doelen moeten bewezen worden. Met de AMLCO e-learning wordt naar de kennis van de cursist gepeild. Elke cursist krijgt automatisch individuele attesten per onderdeel, indien de vragenlijst na elke opleiding correct is ingevuld.

Studieprogramma

Het programma is samengesteld door experten die meer dan 10 jaar ervaring hebben inzake antiwitwaswetgeving. Ze hebben ervaring met de verschillende beroepsgroepen die deze wetgeving moeten toepassen. Het programma is dan ook samengesteld in functie van de sector. Hierdoor is de opleiding ook erkend door de toezichtsorganen. 
Er is keuze uit een light cursus voor het administratief personeel of de advanced cursus voor professionals.

E-Learning

Bij een moderne opleiding hoort uiteraard e-learning. De cursist kan op eigen ritme de cursus afwerken. Thuis, op de onderneming of tijdens een verloren moment onderweg kan de opleiding gevolgd worden. Comfort voor de cursist staat dan ook centraal voor AMLCO.

Ontdek hiernaast een preview.
Introductie

And more!

Opdat kennis zou “kleven” is meer dan enkel opleiding nodig. De opleiding wordt ondersteund door interactieve slides, waarbij de cursist kan doorklikken naar de relevante documentatie. Een e-cursus die ten allen tijden up-to-date wordt gehouden behoort eveneens tot het pakket. Indien er belangrijke wijzigingen of een inwerkingtreding voorkomt in de sector waarin uw onderneming actief is, dan wordt uw aandacht daarop met een “client alert” gevestigd.