Privacy

Dit beleid is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website, en AMLCO BV, de eigenaar en aanbieder van deze website.  Dit beleid is van toepassing op ons gebruik van alle gegevens die door worden verzameld met betrekking tot uw gebruik van de website en alle diensten of systemen op deze website.

1. Definities en interpretaties

In dit beleid hebben de volgende termen, volgende betekenis:

"Account": betekent gezamenlijk de persoonlijke informatie, betalingsinformatie en inloggegevens die door gebruikers worden gebruikt om toegang te krijgen tot materiaal en/of enig communicatiesysteem op de Website;

"Inhoud": betekent alle tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een coputer die verschijnt op  of deel uitmaakt van deze website; 

"Cookie": betekent en klein tekstbestand dat door AMLCO BV op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van deze Website bezoekt.  Dit stelt ons in staat om terugkerende bezoekers te identificeren en hun surfgedrag op de Website te analyseren.

"Data": betekent gezamenlijk alle informatie die u naar de website verzendt.  Dit omvat, maar is niet beperkt tot, accountgegevens en informatie die is ingediend via één van onze Diensten of systemen.

"AMLCO BV": Betekent de vennootschap AMLCO BV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0752.613.201 en met maatschappelijke zetel te Frans Van Dunlaan 25, 2610 Wilrijk;

"Diensten": betekent gezamenlijk alle online faciliteiten, tools, services of informatie die AMLCO BV beschikbaar stelt via de website, nu of in de toekomst;

"Systeem": betekent elke online communicatie-infrastructuur die AMLCO BV beschikbaar stelt via de website, nu of in de toekomst.  Dit omvat, maar is niet beperkt tot, webgebaseerde e-mail, prikborden, live chatfaciliteiten en e-maillinks;

"Gebruiker" / "Gebruikers": betekent elke derde partij die toegang heeft tot de website en niet in dienst is van AMLCO BV;

"Website": betekent de website die u momenteel gebruikt (www.amlco.eu) en alle subdomeinen van deze site, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden.

2. Verzamelde data

Zonder beperking kunnen volgende gegevens verzameld worden:
 • 2.1 naam en voornaam;
 • 2.2 geboortedatum;
 • 2.3 functietitel en beroep;
 • 2.4 contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers;
 • 2.5 demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses;
 • 2.6 financiële informatie zoals creditcardnummers;
 • 2.7 IP addres (automatisch verzameld);
 • 2.8 web browser type en versie (automatisch verzameld);
 • 2.9 besturingssysteem (automatisch verzameld);
 • 2.10 een lijst met URL's die beginnen met een verwijzende site, uw activiteit op deze Website en de site die u verlaat (automatisch verzameld); en
 • 2.11 Cookie informatie (zie artikel 10 hieronder).

3. Ons gebruik van Data

 • 3.1 Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt worden door AMLCO BV bewaard zolang u de Diensten en Systemen op de Website gebruikt.  Gegevens die u kunt indienen via een communicatiesysteem dat wij mogelijk verstrekken, kunnen voor een langere periode van maximaal een jaar worden bewaard.
 • 3.2 Tenzij wij daartoe wettelijk verplicht worden of het wettelijk is toegestaan, en onder voorbehoud van artikel 4, worden uw gegevens niet bekendgemaakt aan derden.  Dit omvat onze gelieerde ondernemingen en/of andere bedrijven binnen onze groep. 
 • 3.3 Alle persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer details over beveiliging verwijzen wij naar artikel 9.
 • 3.4 Eén of meer van bovenstaande gegevens kunnen van tijd tot tijd door ons vereist zijn om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze website.  In het bijzonder kunnen gegevens door ons worden gebruikt om de volgende redenen:
 • 3.4.1 interne administratie;
 • 3.4.2 verbetering van onze producten/Diensten;
 • 3.4.3 verzending per e-mail van promotiemateriaal dat voor u interessant kan zijn;
 • 3.4.4 contact voor marktonderzoeksdoeleinden die kunnen worden gedaan via e-mail, telefoon, fax of post.  Dergelijke informatie kan worden gebruikt om de Website aan te passen of bij te werken.

4. Website en Diensten van derde partijen

AMLCO BV kan van tijd tot tijd gebruik maken van de diensten van andere partijen voor het afhandelen van zaken die kunnen omvatten, maar niet beperkt zijn tot, betalingsafhandeling, levering van gekochte artikelen, zoekmachinefaciliteiten, advertenties en marketing.  De aanbieders van dergelijke diensten hebben geen toegang tot bepaalde persoonsgegevens die door gebruikers van deze Website worden verstrekt.  Alle gegevens die door dergelijke partijen worden gebruikt, worden alleen gebruikt in de mate die zij nodig hebben om de diensten uit te voeren waarom AMLCO BV verzoekt.  Elk gebruik voor andere doeleinden is ten strengste verboden.  Bovendien moeten alle gegevens die door derden worden verwerkt, verwerkt worden binnen de voorwaarden van dit beleid en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

5. Wijzigingen in bedrijfseigendom en zeggenschap

 • 5.1 AMLCO BV kan van tijd tot tijd zijn activiteiten uitbreiden of inkrimpen en dit kan de verkoop van bepaalde divisies of de overdracht van de controle over bepaalde divisies aan andere partijen met zich meebrengen.  Gegevens die door Gebruikers worden verstrekt, zullen, waar dit relevant is voor een aldus overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuwe controlerende partij zal, onder de voorwaarden van dit beleid, toestemming hebben om de Gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn aangeleverd.
 • 5.2 In het geval dat gegevens die door Gebruikers zijn ingediend op een dergelijke manier worden overgedragen, wordt van tevoren contact met u opgenomen en wordt u op de hoogte gebracht van de wijzigingen.  Bij contact zal u de keuze krijgen om uw gegevens te laten verwijderen of achte te houden voor de nieuwe eigenaar.

6. Toegang tot uw gegevens beheren

 • 6.1 Overal waar u gegevens moet indienen, krijgt u opties om ons gebruik van die gegevens te beperken.  Dit kan het volgende omvatten:
 • 6.1.1 gebruik van gegevens voor direct marketing; 
 • 6.1.2 Gegevens delen met derden.

7. Uw recht om informatie niet vrij te geven

 • 7.1 U heeft toegang tot bepaalde delen van de website zonder enige gegevens te verstrekken.  Om echter alle Diensten en Systemen die beschikbaar zijn op de Website te kunnen gebruiken, moet u mogelijk Accountinformatie of andere Gegevens indienen.
 • 7.2 U kunt het gebruik van cookies door uw internetbrowser beperken.  Zie artikel 10 voor meer informatie.

8. Toegang tot uw eigen gegevens

 • 8.1 U kunt op elk moment toegang krijgen tot uw account om de gegevens in te zien of te wijzigen.  Mogelijk moet u uw gegevens wijzigen of bijwerken als uw omstandighedne veranderen.  Er kunnen ook aanvullende gegevens met betrekking tot uw marketingvoorkeuren worden opgeslagen en u kan deze op elk moment wijzigen.
 • 8.2 U heeft het recht om tegen een kleine vergoeding een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen.

9. Beveiliging

Gegevensbeveiliging is van groot belang voor AMLCO BV.  Om uw gegevens te beschermen hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de online verzamelde gegevens te beschermen en te beveiligen.

10. Wijzigingen in dit beleid

AMLCO BV behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen zoals we van tijd tot tijd nodig achten of zoals wettelijk vereist.  Alle wijzigingen worden onmiddellijk op de Website geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het beleid te hebben aanvaard bij uw eerste gebruik van de Website na de wijzigingen.

11. Contact met ons opnemen

Als er vragen zijn omtrent dit privacybeleid, kan u contact met ons opnemen via info@amlco.eu.