Continuïteit van uw core business 

AMLCO stelt zich tot doel te ontzorgen: er wordt gemonitord of de personeelsleden en beroepsbeoefenaars tijdig de opleiding hebben gevolgd en dus op de hoogte zijn van de nieuwe updates en aanvullingen zodat uw onderneming voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

Write your awesome label here.

AMLCO ontzorgt uw onderneming Monitoring

AMLCO treedt in communicatie met de cursisten om het ondernemingsdoel te realiseren.
Bijkomend wordt een overzicht gegeven van de cliëntendossiers waar een administratieve actie moet genomen worden.

Rapportering

De onderneming krijgt een periodiek verslag van de stand van zaken. Dit bevat een overzicht van de attesten die door de cursisten behaald werden en wie deze nog dient te behalen. 

Expertise en updates

De antiwitwasverantwoordelijke van de onderneming kan beroep doen op de expertise en de updates die door AMLCO verstrekt worden.

Permanente opleiding

De cursisten houden een permanente toegang tot het cursusmateriaal en beschikken bovendien over een workpad waarin zij nota's en gemarkeerde teksten kunnen bijhouden.

Missie & Visie

Ondanks haar lange geschiedenis, de antiwitwaswetgeving dateert reeds van 1993, heeft de wetgeving slechts in het laatste decennium aan belang gewonnen. Sinds de financiële crisis van 2008 heeft de antiwitwaswetgeving haar intrede gedaan in zo goed als elke onderneming die zich bezighoudt met financiën, ondernemingen die ondersteuning en advies verschaffen of met belangrijke vermogensbestanddelen wordt omgegaan.
Aandacht voor de witwaswetgeving is vandaag een essentieel onderdeel van hun bedrijfsvoering.

AMLCO ontzorgt de ondernemingen met betrekking tot de verplichtingen onder de antiwitwaswetgeving en staat hen bij tijdens de implementatie.

AMLCO maakt vooral ook tijd voor uw onderneming en dat mag u letterlijk interpreteren. Om AWW-compliant te zijn moet er op heden zeer veel tijd geïnvesteerd worden in een materie die doorgaans als overbodig wordt ervaren. Overbodig is het zeker niet, maar tijdrovend zonder twijfel. AMLCO maakt het u veel gemakkelijker door op een minimum aan tijd in orde te zijn met de juiste documenten en procedures.
de correcte toepassing
van de antiwitwaswetgeving is
een noodzakelijke voorwaarde
voor een duurzame bedrijfsvoering

Ons team

Dave Van Moppes

Binnen zijn vakbekwaamheid en interesse in het fiscaal strafrecht ontwikkelde Dave een bijzondere expertise inzake de antiwitwaswetgeving. Hij is lid van de Association of Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) en behaalde als eerste Belgisch fiscaal advocaat het wereldwijd erkende certificaat van Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).

Dave is tevens vertrouwd met de Belgische en Europese privacywetgeving en verwierf het certificaat van Data Protection Officer bij het Data Protection Instituut.

Jan Tuerlinckx

Jan Tuerlinckx zag het toenemend belang van de antiwitwaswetgeving van ver aankomen. Al meer dan een half decennium wijst hij op aankomende problematiek. Voor wie zijn maandelijkse columns in het magazine Trends volgt, is dat geen verrassing.
Als het op de antiwitwaswetgeving aankomt, heeft hij duidelijk zijn strepen verdiend. Jan is onder meer docent antiwitwaswetgeving aan het ITAA (Belgian Institute for Tax Advisors & Accountants, voorheen IAB) en was geruime tijd afgevaardigde van de Balie Antwerpen in de vakgroep antiwitwas bij de OVB (Orde van Vlaamse Balies).
Eind 2020 zal u in de boekhandel zijn boek “Wat Wit Was – 50 fiscale fraude verhalen” vinden. Daarin licht hij voor het grote publiek, in gewone mensentaal en op amusante wijze toe hoe de antiwitwaswetgeving impact op het dagelijks leven heeft.

AMLCO maakt graag tijd
voor uw onderneming

Vraag een toelichtend gesprek of een offerte aan.