Onze expertise

AMLCO ondersteunt cijferberoepers, de juridische sector en de verzekeringswereld bij het implementeren van een effectief compliance en antiwitwasbeleid. AMLCO voorziet in advisering, begeleiding en opleiding.

Een adequaat antiwitwasbeleid is essentieel. Het niet naleven leidt tot boetes, tuchtrechtelijke sancties en aansprakelijkheden en zodoende ook tot reputatieverlies.
AMLCO is een betrouwbare met praktijkervaring partner die voorziet in kennis, vaardigheden en ondersteuning.
Write your awesome label here.

De experten

Winnie Milbou

Expert
Het praktijkgebied van Winnie bevindt zich in de fiscale procedure inzake directe belastingen (personenbelasting en vennootschapsbelasting), alsook in de strafrechtelijke procedure. Zij ontwikkelde daarbij een bijzondere interesse inzake de antiwitwaswetgeving. Winnie is één van de experten die de opleiding geeft.

Klaas Francken

Expert
Klaas legt zich toe op het ondernemingsstrafrecht, de (internationale) fiscale procedure en het spanningsveld tussen beiden. Daarbij heeft hij een bijzondere interesse in het Europees recht, grondrechten en de procedurele aspecten van het recht, zoals het bewijsrecht. Ook is hij gespecialiseerd in de antiwitwaswetgeving.

Dave Van Moppes

Adviseur
Binnen zijn vakbekwaamheid in het fiscaal strafrecht ontwikkelde Dave een expertise inzake de antiwitwaswetgeving. Hij is lid van de Association of ACAMS en behaalde als eerste Belgisch fiscaal advocaat het wereldwijd erkende certificaat van Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).

Jan Tuerlinckx

Adviseur
Jan Tuerlinckx zag het toenemend belang van de antiwitwaswetgeving van ver aankomen. Al meer dan een half decennium wijst hij op aankomende problematiek. Jan is onder meer docent antiwitwaswetgeving aan het ITAA (Belgian Institute for Tax Advisors & Accountants, voorheen IAB).