CRS/FATCA: Wat te doen in geval van CRS controle? (video)

DAVE VAN MOPPES | 9 augustus 2022


Advocaat partner bij Tuerlinckx Tax Lawyers | ITAA opleider antiwitwas | Adviseur en partner bij AMLCO


Van Tuerlinckx Tax Lawyers

De Belgische belastingadministratie beschikt via het internationale geautomatiseerde informatiesysteem CRS over informatie die kan leiden tot steeds meer controles. Hoe moet u hierop reageren? Eerst moet u de informatie van het CRS controleren. Vervolgens moet u zich afvragen of de buitenlandse rekening in België is aangegeven. Is dat niet het geval? Dan moet u aangeven dat het om een vergissing gaat en niet om een frauduleuze bedoeling. Ook moet de herkomst van middelen in het buitenland kunnen worden verantwoord. Vraagt u zich af hoe u met een audit moet omgaan?

Onze expert Dave Van Moppes legt u in deze video (i.s.m. Securex) uit hoe u voor te bereiden op belastingcontroles.
Write your awesome label here.