PEP-beleid in de praktijk 

24 januari 2024


Deze AML-uitdaging vereist een grondige beoordeling van de verstrekte informatie en het nemen van passende stappen om te voldoen aan de antiwitwasregelgeving met betrekking tot Politiek Prominente Personen (PEP's). Hier zijn de stappen die je kunt nemen: 

Stap 1:

Onderzoek de politieke achtergrond van de vader van Sophie Dubois en bepaal of hij ooit een publiek ambt heeft bekleed. 

Onderzoek de professionele achtergrond van de vader van Sophie Dubois om te achterhalen of hij een publiek ambt heeft bekleed, zoals premier, minister, of een vergelijkbare positie. 

In bevestigend geval, moet Sophie Dubois als PEP worden beschouwd. 

In casu blijkt dat de vader van Sophie, minister is geweest. 

Indien aan een politiek prominente persoon door een lidstaat of een derde land, of door een internationale organisatie, niet langer een prominente publieke functie is toevertrouwd, houden de onderworpen entiteiten rekening, gedurende ten minste twaalf maanden, met het door die persoon gevormde aanhoudende risico en passen zij op de beoordeling van dat risico gebaseerde passende maatregelen toe totdat die persoon niet langer een aan politiek prominente personen eigen risico vormt. In casu werd het mandaat evenwel slechts 6 maanden geleden beëindigd zodat Sophie als familielid van een PEP, ook zelf kwalificeert als PEP. 

Stap 2:

Onderzoek of het technologiebedrijf van Sophie Dubois contracten heeft met overheidsinstanties in België en andere landen, en beoordeel de omvang van deze zakelijke relaties. 

Raadpleeg openbare bronnen en bedrijfsinformatie om te achterhalen of het technologiebedrijf van Sophie Dubois contracten heeft met overheidsinstanties. 

Beoordeel de omvang en de aard van deze zakelijke relaties. Indien het bedrijf aanzienlijke contracten heeft met overheidsinstanties, kan dit de PEP-status van Sophie Dubois als familielid versterken. 

Stap 3:

Analyseer de financiële transacties van Sophie Dubois om te bepalen of er ongebruikelijke patronen zijn die wijzen op mogelijk witwassen van geld of corruptie. 

Onderzoek de financiële transacties van Sophie Dubois, inclusief internationale overboekingen, grote contante transacties en andere financiële activiteiten. 

Identificeer eventuele ongebruikelijke patronen of verdachte activiteiten die kunnen wijzen op witwassen van geld of corruptie. 

Stap 4:

Bepaal of Sophie Dubois als PEP moet worden beschouwd op basis van de verzamelde informatie en bepaal de vervolgstappen die nodig zijn om aan de AML-voorschriften te voldoen. 

Indien uit het onderzoek blijkt dat Sophie Dubois' vader een publiek ambt heeft bekleed en het technologiebedrijf contracten heeft met overheidsinstanties, moet Sophie Dubois als PEP worden beschouwd. 

Implementeer de vereiste antiwitwasmaatregelen en rapporteer de PEP-status aan de relevante autoriteiten in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in België. 

Voer voortdurende monitoring uit van de financiële transacties van Sophie Dubois om verdachte activiteiten op te sporen en te rapporteren. 

Het is belangrijk op te merken dat de exacte procedures en vereisten voor AML en PEP-naleving kunnen variëren afhankelijk van de specifieke wet- en regelgeving in België en de interne beleidsregels van de bank. Daarom is het essentieel om de geldende regels en voorschriften te volgen bij het omgaan met dergelijke gevallen. Het inschakelen van juridisch advies en samenwerking met de relevante autoriteiten is dan ook aan te raden.