Corruption Perceptions Index

20 februari 2024


Wat is de CPI

De Corruption Perceptions Index (CPI) is een indicator die wordt gebruikt om de mate van corruptie in een land te meten. Het wordt jaarlijks gepubliceerd door Transparency International, een internationale non-profitorganisatie die zich richt op het bestrijden van corruptie.

De CPI geeft een score van 0 tot 100 aan elk land, waarbij 0 staat voor een zeer corrupt land. Bij 100 is er bijna tot geen corruptie aanwezig in het land. De score wordt berekend op basis van verschillende bronnen en enquêtes die de perceptie van corruptie in het land meten. Deze bronnen omvatten onder andere zakelijke enquêtes, expertoordelen en opiniepeilingen onder burgers.

Het doel van de CPI is om landen te vergelijken op basis van hun inspanningen om corruptie te bestrijden. Het biedt een waardevol instrument voor beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en het publiek om de voortgang in de strijd tegen corruptie te volgen en te beoordelen.

Hoe scoort België op de CPI

België behaalt een score van 73 op 100 en staat momenteel op de 16de plaats. Naast de CPI is er ook nog de GCB. Dit is de Global Corruption Barometer. Hierin staat dat 27% van de bevolking dacht dat de corruptie de afgelopen twaalf maanden is toegenomen.

Kan dat nuttig zijn voor uw antiwitwasbeleid

Ja, de Corruption Perceptions Index (CPI) kan nuttig zijn voor het antiwitwasbeleid. Corruptie en witwassen zijn vaak nauw met elkaar verbonden. Witwassen is het proces waarbij illegaal verkregen geld wordt omgezet in legale activa, om de herkomst van het geld te verbergen.

Het antiwitwasbeleid is gericht op het voorkomen en bestrijden van witwassen van geld. Het identificeren van landen met een hoog corruptieniveau kan helpen bij het identificeren van risicolanden voor witwassen. Landen met een hoog corruptieniveau hebben vaak zwakke controles en regelgeving, waardoor het gemakkelijker wordt voor criminelen om geld wit te wassen.

Door de CPI te gebruiken als een indicator voor corruptie, kunnen beleidsmakers en toezichthouders gerichte maatregelen nemen om witwassen te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het versterken van wetten en regelgeving, het verbeteren van toezichtmechanismen en het bevorderen van samenwerking met internationale partners om de internationale geldstromen te controleren.

Kortom, het gebruik van de CPI in het antiwitwasbeleid kan helpen bij het identificeren van risicolanden en het nemen van gerichte maatregelen om witwassen te voorkomen en de integriteit van het financiële systeem te waarborgen.