Wat is tipping off

DAVE VAN MOPPES | 15 januari 2024


Advocaat partner bij Tuerlinckx Tax Lawyers | ITAA opleider antiwitwas | Adviseur en partner bij AMLCO


Een AMLCO blog

Ben je vertrouwd met de term “tipping off”?

Tipping off is een term die vaak wordt gebruikt in het kader van de antiwitwaswetgeving. Tipping off verwijst naar het onbedoeld of opzettelijk onthullen van informatie aan derden die kunnen leiden tot het waarschuwen van de betrokken partijen die betrokken zijn bij verdachte financiële transacties.

Meldingsplicht

In het kader van de antiwitwaswetgeving zijn financiële instellingen en andere relevante entiteiten verplicht om een vermoeden van witwassen van geld of financiering van terrorisme te melden aan de financiële inlichtingeneenheden, in België de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Deze meldingen moeten vertrouwelijk worden behandeld om het lopende onderzoek niet te schaden.

Bewustwording belangrijk bij medewerkers van financiële instellingen

Tipping off kan zich voordoen als bijvoorbeeld een medewerker van een financiële instelling of een betrokkene onbedoeld informatie vrijgeeft aan de klant of een derde partij die betrokken is bij een verdachte transactie. Dit kan ertoe leiden dat de verdachte partijen op de hoogte worden gebracht van het lopende onderzoek en hun activiteiten aanpassen om detectie te vermijden. Het is belangrijk dat instellingen die onderworpen zijn aan de antitwitwaswetgeving zich bewust zijn van de vereisten en procedures met betrekking tot het melden van verdachte activiteiten zonder de vertrouwelijkheid te schenden.