Gehouden of niet gehouden? (btw)

U wordt gecontacteerd door LuminoTech Solutions Co., Ltd. met zetel te China. De onderneming is gespecialiseerd in de verkoop van technologische artikelen. Zij wil haar activiteiten uitbreiden en ook verkopen aan Europese spelers. De onderneming heeft echter geen vestiging in de Gemeenschap. De verkochte goederen zouden via de Antwerpse haven ingevoerd worden in Europa om vervolgens verder verdeeld te worden naar andere lidstaten. U wordt aangesteld als ‘aansprakelijke vertegenwoordiger’.